تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله

| ۱۰:۴۶:۳۳ | ۲۵ / آبان / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTI
تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله

مشاهده جزئیات در ادامه مطلب...

نظر به تقاضای مکرر همکاران و دانشجویان گرامی مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام در همایش، به استحضار می رساند ثبت نام و ارسال مقاله تمدید گردید. قابل ذکر است با توجه به زمان لازم جهت بررسی مقالات ارسالی، تمدید مجدد امکانپذیر نمی باشد.

کیمیا سامانه