دستورالعمل نگارش مقالات

شناسه صفحه : [NjYy]

رعایت موارد ذیل جهت دریافت مقالات الزامی می باشد:

 

 

-1ارسال نسخه Word و PDF مقالات الزامی است. نویسندگان محترم بایستی هر دو فایل Word و PDF را به صورت مجزا در سامانه ثبت مقالات ارسال کنند.

 

توجه: در PDF نمودن مقاله خود دقت نمایید زیرا به همان شکل، مقاله شما در سی دی مجموعه مقالات درج می گردد؛ بنابراین کلیه جداول, شکلها و فرمولها می بایست به دقت تنظیم و به صورت شکیل و مرتب به فرمت PDF تغییر داده شود.

 

   -2موضوع مقاله می بایست بر اساس یکی از محورهای علمی کنفرانس انتخاب و تهیه گردد.

 

  -3مقاله نباید قبلاً منتشر و یا در کنفرانس های دیگر ارائه شده باشد.

 

  -4مقالات تکراری و برگرفته نتایج کار تحقیقی سایرین نباشد.

  

*  نویسندگان می بایست قبل از ارسال مقاله کلیه مطالب مندرج در این سایت را به دقت مطالعه نمایند تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی در آینده جلوگیری شود. شایان ذکر است دبیرخانه کنفرانس از دریافت مقالاتی که خارج از فرمت تعیین شده، تهیه شده باشند معذور است.

 

* برای ارائه مقالات پذیرفته شده، الگوی نگارش، در بخش فرمت تهیه مقالات در منوی همایش ارائه شده است.

 

 

کیمیا سامانه