راهنمای تهیه پوستر و ارائه شفاهی

شناسه صفحه : [NjY0]

 
 

1- برای ارائه مقالاتی که به صورت سخنرانی پذیرفته شده اند، همایش الگوی خاصی را در نظر گرفته است و ارائه دهندگان می توانند به صورت ذیل، فایل ارائه خود را تهیه کنند. به هر مقاله،  15 دقیقه وقت برای ارائه و 5 دقیقه برای پرسش و پاسخ اختصاص داده می شود.

* فایل پاورپوینت تهیه شده برای ارائه مقالات به صورت سخنرانی، باید تا 30 شهریور 95 به دبیرخانه همایش به آدرس class@kanoonsari.com  ایمیل گردد. بهتر است فایل پی دی اف ارائه هم تهیه شود تا در صورت بروز مشکلات در نمایش فایل پاورپوینت، از آن استفاده شود.

2- مقالات انگلیسی باید به زبان انگلیسی ارائه شوند.

3- برای ارائه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر، الگوی تهیه پوستر همایش در ذیل ارائه شده است. ارائه دهندگان باید پوستر خود را چاپ کرده و آن را با خود به محل همایش بیاورند و 20 دقیقه قبل از شروع نشست پوستری، آن را در محل تعیین شده نصب کرده و در زمان نشست آن را به شرکت کنندگان توضیح دهند.

 

فرمت تهیه پوستر دانلود
فرمت ارائه شفاهی دانلود

 

کیمیا سامانه