کارگروه ارزیابی و داوری

شناسه صفحه : [NjUx]

کارگروه ارزیابی و داوری

معماری و شهرسازی

مهران فرصت

 مازیار مسلمی

روحا دباغیان

                                                      

                                          

  

کارگروه ارزیابی و داوری

عمران - نقشه برداری - ترافیک

 یاسر ابراهیمیان

 

 حسین اعلائی

 رضوان باباگلی

 سید علی تقی زاده

 سید میلاد جمالی

 صابر رحمانی چراتی

 حمید رضا محمودی کردخیلی

 امین نوروزی

 

 

کارگروه ارزیابی و داوری

مکانیک و برق

 وحید شکری

 مسعود احمدی گرجی

کیمیا سامانه