محورهای کنفرانس

شناسه صفحه : [NjQy]

 

معماری و شهرسازی

انرژی های نو در ساختمان های آینده

روش های ساخت و فناوری های نو در ساختمان های آینده

 معماری هوشمند

هویت و معماری آینده 

محیط ، انسان ، معماری آینده

برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهرهای آینده

 

 

عمران - نقشه برداری - ترافیک

روش های نوین در طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها

کنترل لرزه ای سازه ها و مصالح هوشمند

مصالح نوین و تکنولوژی بتن

دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه ای

برنامه ریزی حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

ساختمان های هوشمند آینده مبتنی بر فناوری اطلاعات

مکانی ( GIT )

ساختمان های آینده و محیط زیست

 

 

مکانیک و برق 

فناوری های نوین در سیستم های گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع و الکتریکال ساختمان

سیستم های تهویه مطبوع و الکتریکی سازگار با محیط زیست

ساختمان های با مصرف انرژی پایین و صفر

 کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان 

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

اتوماسیون در ساختمان

 

 

 

 

 

 

کیمیا سامانه